Rozpis

MAUDICUP 2019

11. ročník otevřeného MTBO závodu

Pořadatel Oddíl orientačních sportů TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy
Datum Sobota 2. listopadu 2019
Centrum Krymlovská hospoda

Krymlov u Olešky

GPS 49.9578978N, 14.9275486E

Odkaz na Mapy.cz –  ZDE

Odkaz na Google maps – ZDE

Kategorie M – muži, Ž – ženy, P – příchozí (orientačně i fyzicky méně náročná trať),  D – děti (pro děti do 10 let, fáborky)
Trať „Middlong“ – čas vítězů v kategoriích M a Ž  60 – 70 min

Jedná se o odhad, který Pokyny ještě upřesní.

Závodí se dle platných pravidel MTBO, viz https://www.mtbo.cz/dokumenty/2019/pravidla_mtbo_v2019.pdf

Přihlášky Přihlášky přes přihláškový systém ORIS. Odkaz na závod v systému ORIS je ZDE. Pro závodníky z řad veřejnosti (neregistrovaní v ČSOS) je určena „Jednorázová přihláška“, kterou najdete v nabídce v pravém sloupci.

 

Přihláška je platná až po úhradě startovného. Při nezaplacení startovného bude přihláška neplatná a bude nutné se přihlásit na místě za zvýšené startovné.

 

Přihlášky budou ukončeny v neděli 27.10.2019 ve 23:59, to je i termín pro odeslání platby za startovné  Přihlášky po termínu pouze podle možností pořadatele a s přirážkou 50% emailem na prihlasky@maudi.cz, nebo SMS na tel. 739 540 739.

Startovné Kategorie Muži, Ženy, Příchozí – 200 Kč, Děti 50Kč.

Po termínu přihlášek zvýšené startovné 300 Kč (kromě dětí)

Zapůjčení vybavení Nabízíme zapůjčení standardních (kontaktních) SI čipů za 30 Kč. Požadavek na zápůjčku zadávejte v přihláškovém systému ORIS, platba společně se startovným. U neregistrovaných závodníků bude při prezentaci vybírána vratná záloha 800 Kč.

Společnost Sporticus nabízí zapůjčení bezkontaktních SIAC čipů – více informací a objednání přímo přes Sporticus (https://www.sporticus.cz/zapujceni-siac).

Na místě bude možné za poplatek zapůjčení mapníků Autopilot. Doporučujeme rezervaci předem – více informací a kontakt na www.mapholders.cz.

Platby Startovné předem bezhotovostním převodem na číslo účtu 1021822219/6100,

variabilní symbol: 20191102

specifický symbol:

–          pro hromadné platby číslo oddílu podle adresáře ČSOS,

–          pro jednotlivce (vlastníky čipu) číslo SI čipu,

–          jinak rodné číslo.

Do poznámky (zprávy pro příjemce) jméno nebo oddíl (v případě hromadné platby za víc závodníků). Hotově na místě při prezentaci jen po dohodě s pořadatelem za zvýšené startovné.

Neregistrovaní závodníci nezapomeňte při půjčování čipu na zálohu – viz půjčovné..

Objednané obědy si hradí v restauraci každý sám.

Systém ražení SportIdent – bezkontaktní ražení do vzdálenosti cca 20 – 40 cm pro čipy SIAC, systém umožňuje i kontaktní ražení pomocí starších typů čipů.
Prezentace V centru závodu v sobotu od 9:00 do 10:30
Start Intervalový start, 00 = 11:00, vzdálenost do 1 km od centra závodu.
Cíl Do 1 km od centra závodu.
Terén Mírně kopcovitý, smíšený les, střední hustota cest.
Mapa Růžovoučké rokličky – měřítko 1:15000, ekvidistance 5m, stav říjen 2019, mapoval Radek KLádin Laciga, mapový klíč ISMTBOM 2010.

Předchozí mapa Růžové rokle pro OB 1967

Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Dětský závod V rámci MaudiCupu se uskuteční opět závod pro nejmenší závodníky. Start intervalový, trať vyznačená fáborky, mechanické ražení kleštěmi.
Přesun dětských závodníků na start a zpět proběhne hromadně pod dozorem pořadatelů. Sraz malých závodníků v centru přibližně v 11:30.
Přihlašování stejným způsobem jako u ostatních kategorií. Děti přihlášené až na místě budou startovat na konci startovního pořadí. Startovné pro přihlášené děti na místě se nenavyšuje.
Vyhlášení výsledků V centru závodu po dojezdu posledního klasifikovaného závodníka. Čas bude upřesněn v Pokynech. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny, pro ostatní šance na pěkné ceny v tombole!!!
Parkování V přilehlých ulicích a prostranstvích.  Respektujte pokyny pořadatelů a potřeby místních obyvatel.
Stravování V přihlášce na závod si můžete předem objednat z nabídky tří jídel. Vzhledem k tomu, že Krymlovská hospoda normálně nevaří, je potřeba v případě zájmu si jídlo předem objednat. Jídlo bude vydáváno proti stravence, která potvrzuje, že jídlo si závodník objednal. Kdo si nic neobjedná, nic nedostane. Jídla si vybírejte v přihláškovém systému ORIS v doplňkových službách.

Nabídka jídel je následující, cena jednotná 100 Kč.:

–  smažený sýr, vařený brambor

–  hovězí guláš, chléb

–  smažené kuřecí stripsy, vařený brambor

Obědy budou hrazeny přímo v restauraci obsluze.

V Krymlově není restaurace, která by vařila, lze využít Kostelec nad Černými lesy (8 km).

Dětská školka Hlídání dětí bude zajištěno v centru závodu. Minimální věk dětí do školky je 2 roky. Prosíme, odkládejte děti do školky pouze po dobu vašeho závodu.
Funkcionáři závodu Ředitel závodu: Michal Švarcbach

Hlavní rozhodčí: Aleš Bitter

Stavitelka tratí: Jarka Švarcbachová

Protesty Protest  se  podává  písemně  hlavnímu  rozhodčímu  nejpozději  do  jedné  hodiny  po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
Upozornění Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Cyklistická přilba je povinná!
Další info Mytí kol v centru.

Ubytování před/po závodě není pořadatelem zajištěno. V případě zájmu o ubytování využijte nabídky možností Kostelce nad Černými lesy:

Ubytování v hotelu TJ Sokol – odkaz

Ubytování v zařízeních ŠLP – odkaz

Ubytování v Černokosteleckým pivováru – odkaz

Kontakty web: www.maudicup.cz

email: prihlasky@maudi.cz

telefon: 739 540 739

Ochrana osobních údajů Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systém ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské  fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci klubu, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, dojezdu do cíle ap. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.