Postupy borců

Budou zveřejněny pochopitelně po závodě. 🙂