POKYNY

MAUDICUP 2019 – pokyny

11. ročník otevřeného MTBO závodu

Pořadatel Oddíl orientačních sportů TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy
Datum a typ závodu
Sobota 2. listopadu 2019 – middlong


Otevřený orientační závod na horských kolech dle pravidel MTBO.

Centrum Krymlovská Hospoda
Oleška, Krymlov 84
GPS: 49.9579000N, 14.9276000E
Prezentace
V centru závodu 9:00 až 10:30.

Jedna fronta pro předem zaplacené přihlášky bez požadavků na změny, druhá fronta pro dohlášky, platby a změny přihlášek. Pokud jste platili převodem na účet na poslední chvíli, prosíme potvrzení o platbě s sebou.

Přihlášky na místě pouze podle možností pořadatele za zvýšené startovné 300,- Kč (pro děti startovné bez přirážky 50,- Kč).

Rezervované obědy platí závodníci přímo obsluze restaurace, dodržujte objednané jídlo, rezervovány jsou přesné počty.

Závodníci, kteří požádali o půjčení kontaktního SI čipu, jej obdrží na prezentaci (po neregistrovaných závodnících bude vyžadována vratná záloha 800 Kč). Zápůjčku bezkontaktních SIAC čipů si závodníci řeší přímo s firmou Sporticus (pokud jste do přihlášky neuvedli číslo půjčeného SIAC čipu, nezapomeňte požádat na prezentaci o změnu).

Parkování V ulicích obce Krymlov. Dbejte prosíme pokynů pořadatelů. Neparkujte před vjezdy a zachovávejte dostatečnou průjezdnou šířku ulic.
Vzdálenosti parkování – centrum: 0 až 500 m

centrum – start: 600 m, po silnici bez převýšení, značeno modrobílými fáborky.

centrum – cíl: 40 m, neznačeno, centrum na dohled

Dětská trať má vlastní start a cíl – viz odstavec Dětský závod.

Mapa Kategorie M, Ž, P: Růžové rokličky – měřítko 1:15000, formát A3

Kategorie D: Krymlovské pastviny – měřítko 1:5000, formát A4

Pro obě mapy platí: ekvidistance 5m, stav říjen 2019, mapoval Radek KLádin Laciga, mapový klíč ISMTBOM 2010, mapy nebudou vodovzdorně upraveny, předchozí mapa Růžové rokle pro OB 1967.

Na mapě pro dospělé kategorie je použita zvláštní mapová značka pro sjízdnou oblast (oranžová barva), kde je povolena jízda mimo cestu. Většinou se jedná o malé nezpevněné plochy podél lesních cest sloužící k deponaci vytěženého dřeva (zpravidla je pro postupy nevyužijete, některé mohou být obsazeny dřevem). V jednom případě se jedná o propojení cest po travnatém břehu rybníku.

Terén Smíšený les, zvlněný terén (střední část mapy rovinatá, směrem na západ a na východ se svažuje do údolí), nadmořská výška 350 až 450 m.n.m. Hustá síť komunikací různé kvality – od rychlých asfaltek až po pomalé lesní cestičky. Některé cesty jsou v listí hůře vidět, viditelnost se v tomto období mění každým dnem.

V lese probíhá těžba dřeva. Není vyloučeno, že se v lese bude pohybovat lesní technika.

Kategorie
M – muži, Ž – ženy, P – příchozí,
D – děti (viz odstavec „Dětský závod“)
Start Kategorie M a Ž: hromadný ve vlnách – změna oproti rozpisu!!!

Kategorie P: intervalový

00 = 11:00

Start dětské kategorie je intervalový – viz odstavec Dětský závod.

Parametry tratí Délka tratí je něco mezi middlem a longem. Odhadovaný čas vítězů (Muži, Ženy) je cca 70 minut, u příchozích cca 50 minut.

Parametry tratí jednotlivých kategorií:

Kategorie Délka (vzdušnou čarou) Převýšení Počet kontrol
M 18,7 km 370 m 25
Ž 15,8 km 210 m 22
P 11,2 km 180 m 17
D 2,4 km 30 m 8

Vysvětlení systému hagaby pro kategorie M a Ž: Na trati se nachází „uzlová“ kontrola, ze které vedou smyčky („pytlíky“ / „motýlci“). Každá varianta tratě má stanoveno jiné pořadí absolvování těchto smyček. Uzlová kontrola se razí opakovaně při každém průchodu (při zahájení každé smyčky a při ukončení poslední smyčky). Po objetí všech smyček pokračuje závodník dál. Každý závodník tedy nakonec absolvuje stejně dlouhou trať se stejnými kontrolami a postupy ve smyčkách, pouze pořadí jednotlivých smyček se bude lišit. Pro názornost přikládáme následující obrázek:hagaby

Trať kategorií P a D mají tradičně pouze jednu variantu a neobsahují žádné smyčky.

Systém ražení Elektronický SportIdent – bezkontaktní režim ražení AIR+ do vzdálenosti cca 20-40 cm pro čipy SIAC, systém umožňuje i kontaktní ražení pomocí starších typů čipů. V případě nefunkční kontroly pomocí kleštiček do políček R1-R3 v mapě. Při průchodu kontrolou je závodník povinen dotýkat se kola.

Závodník je povinen si ve startovním koridoru vynulovat (CLEAR) a zkontrolovat (CHECK) svůj čip (tyto dvě jednotky se razí vždy kontaktně – bezkontaktní režim u SIAC čipů se aktivuje oražením jednotky CHECK).

Cíl V cíli teplý čaj a k tomu pravá hořická trubička skoro jako od babičky.

Mapy se v cíli odebírají pouze u kategorie P až do času startu posledního závodníka. Následně budou k vyzvednutí v cíli, nebo po sbalení cíle v centru závodu.

Uzavření cíle 180 minut po posledním startujícím závodníkovi.

Vyčítání čipů v centru závodu. Povinnost vyčíst svůj čip mají i závodníci, kteří závod nedokončili.

Upozornění!
  • Platí zákaz jízdy mimo cesty. Při pohybu mimo cestu musí závodník nést kolo nad zemí.
  • Během závodu u kategorií M, Ž a P je možné využít k postupu silnici II. třídy. Vzhledem k uzavřenému mostu v přilehlé vsi neočekáváme na této komunikaci velký provoz, přesto ale dodržujte dopravní předpisy a dbejte zvýšené opatrnosti při vjíždění na silnici. Vjezdy na silnici nebudou zabezpečeny pořadateli!
  • Všichni závodníci jsou povinni mít při závodě na hlavě řádně upevněnou cyklistickou přilbu!
  • Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
  • Buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům lesa.
Časový limit 180 minut (kromě dětské tratě)
Dětský závod V rámci Maudicupu se uskuteční opět závod pro nejmenší závodníky. Start intervalový, trať vyznačená fáborky, mechanické ražení kleštěmi. Závod proběhne mimo závodní prostor ostatních kategorií. Přesun dětských závodníků na start a zpět proběhne hromadně pod dozorem pořadatelů, případně za doprovodu rodičů, vzdálenost z centra na start 900 m. Sraz závodníků v centru přibližně v 11:30.
Přihlašování stejným způsobem jako u ostatních kategorií. Děti přihlášené až na místě budou startovat na konci startovního pořadí. Startovné pro přihlášené děti na místě se nenavyšuje.
Výsledky Předběžné výsledky budou promítány v centru závodu a budou publikovány online na https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=16684. Konečné výsledky pak budou zveřejněny na webu závodu.
Mytí kol, WC Mytí kol v centru – lavory a smetáčky
WC v centru – restaurace
První pomoc V centru závodu vás ošetří zdravotník, v terénu při závažných zraněních volejte rovnou záchranku.
Stravování Rezervované obědy platí závodníci přímo obsluze restaurace.

Na místě lze dále vybírat z nabídky občerstvení restaurace.

Ubytování Pořadatel ubytování nezajišťuje.
Dětská školka Hlídání dětí bude zajištěno v centru závodu. Minimální věk dětí do školky je 1 rok. Prosíme, odkládejte děti do školky pouze po dobu vašeho závodu.
Vyhlášení vítězů Vyhlášení výsledků bude v cca 15 hodin v centru závodu.

Díky štědrým sponzorům bude v každé kategorii oceněno šest nejlepších. V kategorii D budou vyhlášeni zvlášť kluci a zvlášť holky, v kategorii P oceníme zvlášť mládež do 15 let.

Pro medailisty jsou připraveny hodnotné ceny, pokud si je vyzvednou osobně, jinak propadají do tomboly. Pro všechny startující (přítomné v době tomboly) bude šance na pěkné ceny!!!

Půjčovna mapníků
Na místě bude možné za poplatek zapůjčení mapníků Autopilot. Doporučujeme rezervaci předem – více informací a kontakt na www.mapholders.cz.
Předpis Závodí se dle platných pravidel MTBO: https://www.mtbo.cz/dokumenty/Pravidla_MTBO.pdf
Protesty Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
Funkcionáři závodu ředitel závodu:                 Michal Švarcbach

hlavní rozhodčí:              Aleš Bitter

stavitel tratí:                    Jarka Švarcbachová

jury:                                   bude vyvěšeno v centru

Další informace
web: http://www.maudicup.cz
facebook: https://www.facebook.com/events/519638318849677/
tel.: 739 540 739 – Michal Švarcbach (když se nedovoláte řediteli… tel.: 777 116 129 Jarka)
Pořadatelé děkují firmám MAUDI, ICNET, CykloSPORT ORG Říčany, Autopilot, Bohemia Cosmetics, Puzzleshop, Pneu-center Tomic, Polar, Cleverity a Sporticus a za podporu a partnerství při pořádání závodu.
Ochrana osobních údajů
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systém ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci klubu, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, dojezdu do cíle ap. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.