Pokyny 2018

MAUDICUP 2018 – pokyny

10. ročník otevřeného MTBO závodu

Pořadatel Oddíl orientačních sportů TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy
Datum a typ závodu
otevřený orientační závod na horských kolech dle pravidel MTBO:

sobota 3. listopadu 2018 – „middlong“ (délky tratí mezi middlem a longem)

neděle 4. listopadu 2018 – „middlsprint“ (délky tratí mezi sprintem a middlem)

Centrum Kostelec nad Černými lesy
Černokostelecký pivovár – Žentour  www.pivovarkostelec.cz,
GPS: 49.9979394N, 14.8649556E
Prezentace
Prezentace v centru závodu:

  • sobota 9:00 až 10:30
  • neděle 8:00 až 9:30

Platby předem přednostně v jedné frontě, platby na místě v druhé. Pokud jste platili převodem na účet na poslední chvíli, prosíme potvrzení o platbě s sebou.

Přihlášky na místě podle možností pořadatele za zvýšené startovné 200,- Kč za závod (děti 50,- Kč).

Rezervované obědy platí závodníci přímo obsluze restaurace, dodržujte objednané jídlo, rezervovány jsou přesné počty.

Neregistrovaní závodníci, kteří požádali o půjčení SI čipu, ho dostanou na prezentaci proti vratné záloze 800,- Kč (klasický). SIAC čipy si zajišťují závodníci napřímo se Sporticus (Mirek Kalina).

Závodníci při prezentaci obdrží pásky na ruku, které opravňují ke vstupu na večerní koncert (ostatní účastníci platí vstupné 100 Kč).

Parkování Parkování na ploše za pivovarem, dále na odstavném parkovišti pod náměstím. Při naplnění kapacity dále v ulicích města.

Dbejte prosím pokynů pořadatelů. Neparkujte před vjezdy a zachovávejte dostatečnou průjezdnou šířku ulic.

Parkování pro osobní auta zdarma, „bydlíky“ platí 100 Kč za noc.

Vzdálenosti centrum – parkování: 50 až 300 m

centrum – start SO: 5 km, převýšení 50 m, po silnici, značeno modrobílými fáborky (+mapka).

centrum – start NE: 2,5 km, převýšení 50 m, po silnici, značeno modrobílými fáborky (+mapka).

centrum – cíl SO: 500 m, cíl je po cestě na start

centrum – cíl NE: 1 km, značeno červenými fáborky

Mapa sobota: „Kostelecký motýlek“, měřítko 1:10000, ekvidistance 5 m, formát 2x A4 (2 listy), mapa nebude vodovzdorně upravena, stav říjen 2018, mapový klíč ISMTBOM2010, mapovali členové OOS TJ Sokol Kostelec n.Č.l., předchozí mapy Peklov a Kozojedské dušičky

neděle: „Kostelecká jitrnice“, kombinace map s měřítky 1:8500 (1. část) a 1:4000 (2. část), obě mapy na jsou na jedné straně formátu A4, ekvidistance 5 m, mapa nebude vodovzdorně upravena, stav říjen 2018, mapový klíč ISMTBOM2010, mapoval Michal Švarcbach, předchozí mapa Sanatorka

Terén sobota: smíšený les, zvlněný až kopcovitý terén, cesty různého stupně sjízdnosti, nadmořská výška 250 – 390 m.n.m.

neděle: městský, rychlý, převážně rovinatý terén, různorodý typ zástavby (chatová oblast, rodinné domy, sídliště), zpevněné místní komunikace, místy nezpevněné pěšiny, v závěrečné fázi lesopark s cestami různé klasifikace

Kategorie
M – muži
Ž – ženy
P – příchozí
D – děti (pouze v sobotu – viz samostatný odstavec)
BM – běžci muži (pouze sobota)
– běžci ženy (pouze neděle)
BP – běžci příchozí
Neobsazené kategorie budou zrušeny.
Parametry tratí Délky tratí (vzdušnou čarou) a předpokládané časy vítězů jsou zveřejněny samostatně na této stránce. Běžci mají stejnou trať s bikery.

Vysvětlení systému hagaby pro kategorie M a Ž: Na trati se nachází „uzlové“ kontroly (2 pro muže, 1 pro ženy), ze které vedou smyčky („pytlíky“ / „motýlci“). Každá varianta tratě má stanoveno jiné pořadí absolvování těchto smyček. Uzlová kontrola se razí opakovaně při každém průchodu (při zahájení každé smyčky a při ukončení poslední smyčky). Po objetí všech smyček pokračuje závodník dál. Každý závodník tedy nakonec absolvuje stejně dlouhou trať se stejnými kontrolami a postupy ve smyčkách, pouze pořadí jednotlivých smyček se bude lišit. Pro názornost přikládáme následující obrázek:hagaby

Trať kategorie P má tradičně pouze jednu variantu a neobsahuje žádné smyčky.

Start sobota: hromadný ve vlnách po max 24 závodnících (pro kategorii P klasický intervalový). Závodníci (M a Ž) jsou povinni se dostavit na start minimálně 5 minut před svým ostrým startem. 00 = 11:00

dětský závod – viz samostatná kapitola

neděle: intervalový, 00 = 10:00

Každý závodník (kromě dětí) obdrží na prezentaci startovní číslo, které je povinen umístit si na kolo – na základě startovního čísla budou v sobotu vydávány mapy. V neděli čísla nejsou nepovinná.

Pro o-běžce bude v sobotu zajištěna doprava na start.

Systém ražení Elektronický systém SportIdent – kontroly v režimu AIR+ pro bezkontaktní ražení na vzdálenost cca 10 cm (platí pro čipy SIAC), kontroly umožňují i kontaktní ražení pro klasické čipy. V případě nefunkční kontroly pomocí kleštiček do políček R1-R3 v mapě.

Během závodu nemusí být SI čip pevně spojený s kolem, ale závodník je povinen při průchodu kontrolou dotýkat se kola!

Cíl V cíli teplý čaj a k tomu pravá hořická trubička skoro jako od babičky.

Mapy se v cíli odebírají až do času startu posledního závodníka. Následně budou k vyzvednutí v cíli, nebo po sbalení cíle v centru závodu.

Uzavření cíle v sobotu 180 minut a v neděli 90 minut po posledním startujícím závodníkovi.

Vyčítání čipů v centru závodu bezprostředně po dokončení závodu.

Upozornění!
  • Platí zákaz jízdy mimo cesty – mimo cesty musí závodník kolo nést 20 cm nad zemí.
  • Při nedělním sprintu bude použita speciální značka pro sjízdnou oblast (v mapě oranžová plocha) – zde je jízda na kole povolena (jedná se zpravidla o louky, trávníky)
  • Platí zákaz pohybu po zakázaných cestách (červená „zmije“).
  • Oba dny je závodní prostor rozdělen na dvě mapy – v sobotu na 2 listy A4 (závodník dostane na startu oba listy zároveň), v neděli jsou obě mapy na jednom listu A4 pod sebou.
  • Sobotním závodním prostorem prochází silnice III. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti při přejíždění nebo při jízdě po těchto komunikacích a dodržujte pravidla silničního provozu
  • Nedělní závod se z větší části odehrává přímo v ulicích města za plného provozu – důsledně proto dodržujte dopravní předpisy (zejména dávání přednosti v jízdě zprava, jízdu při pravé straně apod.), buďte ohleduplní k chodcům a ostatním účastníkům silničního provozu!
  • Všichni závodníci jsou povinni mít při závodě na hlavě řádně upevněnou cyklistickou přilbu!

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Časový limit sobota: 180 minut (dětská trať 60 minut)

neděle: 90 minut

Dětský závod V rámci sobotního závodu se uskuteční opět závod pro nejmenší závodníky. Start intervalový, trať vyznačená oranžovými fáborky, mechanické ražení kleštěmi. Závod proběhne v městském lesoparku (mimo sobotní závodní prostor). Přesun dětských závodníků na start a zpět proběhne hromadně pod dozorem pořadatelů, případně za doprovodu rodičů. Sraz závodníků v centru přibližně v 11:30.
Přihlašování stejným způsobem jako u ostatních kategorií. Děti přihlášené až na místě budou startovat na konci startovního pořadí. Startovné pro přihlášené děti na místě se nenavyšuje.
Výsledky Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné výsledky pak budou zveřejněny na webu závodu.
Mytí kol, WC Mytí kol v centru – hadice, lavory a smetáčky

WC v centru v restauraci

První pomoc V centru závodu vás ošetří zdravotník, v terénu při závažných zraněních volejte rovnou záchranku.
Stravování Rezervované obědy platí závodníci přímo obsluze restaurace.

Na místě lze dále vybírat z nabídky občerstvení restaurace.

Ubytování Pořadatel ubytování nezajišťuje. Na webu závodu jsou vyvěšeny tipy na ubytování v okolí.
Úschovna kol
Pořadatel nezajišťuje úschovnu kol.
Dětská školka Hlídání dětí bude zajištěno v centru závodu. Minimální věk dětí do školky je 2 roky. Prosíme, odkládejte děti do školky pouze po dobu vašeho závodu.
Vyhlášení vítězů Vyhlášení výsledků bude v cca 15 hodin v centru závodu. Pro medailisty jsou připraveny hodnotné ceny, pokud si je vyzvednou osobně, jinak propadají do tomboly.

Samostatně budou vyhlášeny kategorie: Muži, Ženy, Příchozí, Muži 40+, Ženy 40+, Příchozí do 15 let, Děti holky, Děti kluci, Ženy běžkyně a Příchozí běžci.

V rámci vyhlášení budou také oceněni účastníci všech deseti ročníků Maudicupu.

Pro všechny startující (přítomné v době tomboly) bude šance na pěkné ceny!!!

Večerní program
18:00 – vyhlášení vítězů Českého poháru MTBO 2018

20:30 – koncert skupin „Jirka Řehulka a Malý Beat“ a „EŠUS“

Půjčovna mapníků
Na místě bude možné za poplatek zapůjčení mapníků Autopilot. Doporučujeme rezervaci předem – více informací a kontakt na www.mapholders.cz.
Předpis Závodí se dle platných pravidel MTBO: www.mtbo.cz/dokumenty/pravidla_mtbo.pdf
Protesty Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
Funkcionáři závodu ředitel závodu:                 Michal Švarcbach

hlavní rozhodčí:              Aleš Bitter

stavitel tratí:                    Jarka Švarcbachová

jury:                                   Leoš Bogár, Radovan Mach, Míša Lacigová

Další informace
web: www.maudicup.cz
facebook: www.facebook.com/events/1854745957941980
tel.: 739 540 739 – Michal Švarcbach (když se nedovoláte řediteli… tel.: 777 116 129 Jarka)
Pořadatelé děkují firmám MAUDI, ICNET, CykloSPORT ORG Říčany, Autopilot, Bohemia Cosmetics, Puzzleshop, Pneu-center Tomic, Polar, Ares a Sporticus a za podporu a partnerství při pořádání závodu.