Pokyny 2017

 

MAUDICUP 2017 – pokyny

9. ročník otevřeného MTBO závodu

Pořadatel Oddíl orientačních sportů TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy
Datum a typ závodu
Sobota 4. listopadu 2017

otevřený orientační závod na horských kolech dle pravidel MTBO.

Centrum Svojetice, Master Horse Club
www.masterhorseclub.cz GPS: 49.9660119N, 14.7528611E (Příjezd z ulice U Šajby, ze Svojetic bude značeno.)
Prezentace
V centru závodu 9:00 až 10:30.

Platby předem přednostně v jedné frontě, platby na místě v druhé. Pokud jste platili převodem na účet na poslední chvíli, prosíme potvrzení o platbě s sebou.

Přihlášky na místě podle možností pořadatele za zvýšené startovné 200,- Kč (děti 50,- Kč).

Rezervované obědy platí závodníci přímo obsluze restaurace, dodržujte objednané jídlo, rezervovány jsou přesné počty.

Neregistrovaní závodníci, kteří požádali o půjčení SI čipu, ho dostanou na prezentaci proti vratné záloze 800 Kč.

Parkování Parkování je zdarma.

V prostoru restaurace je parkoviště, po jeho zaplnění parkujte v okolí centra závodu, v přilehlých ulicích obce Svojetice. Dbejte prosím pokynů pořadatelů. Neparkujte před vjezdy a zachovávejte dostatečnou průjezdnou šířku ulic.

Platí přísný zákaz vjíždět do areálu Master Horse Club, kromě parkoviště restaurace!

Vzdálenosti centrum – start: 400 m, zanedbatelné převýšení, značeno modrobílými fáborky.

centrum – cíl: 400 m, neznačeno, centrum na dohled

Cíl je v blízkosti startu, svršky je možné nechat v prostoru startu a po dojezdu si je vyzvednout. V případě dojezdu po uzavření startu budou svršky převezeny pořadatelem do centra závodu. Pořadatel nezodpovídá za případné ztráty.

Mapa „Po stopách Mistrů“, měřítko 1:15000, ekvidistance 5m, formát A3, mapa nebude vodovzdorně upravena.

Mapa z Decathlon MČR 2017 MTBO, červen 2017, aktualizace říjen 2017,   mapový klíč ISMTBOM2010, mapovali členové OOS TJ Sokol Kostelec n. Č. l.

Vzhledem k vichřici, která se přehnala přes ČR předcházející neděli, počítejte s možnými neaktualizovanými překážkami (spadlými stromy) v lese. A buďte obezřetní!

Terén Převážně listnatý les, zvlněný až kopcovitý terén, cesty různého stupně sjízdnosti, nadmořská výška 400 – 527 m.n.m.

Některé cesty jsou v listí hůře vidět. Platí, co vidíte v mapě.

Kategorie a parametry tratí M – muži, Ž – ženy, P – příchozí,
D – děti (viz odstavec „Dětská trať“) Délka tratí je něco mezi middlem a longem. Odhadovaný čas vítězů (Muži, Ženy) je cca 50 minut, u příchozích cca 40 minut.
Start Intervalový, 00 = 11:00
Systém ražení Elektronický SportIdent, v případě nefunkční kontroly pomocí kleštiček do políček R1-R3 v mapě. Během závodu nemusí být SI čip pevně spojený s kolem, ale závodník je povinen při průchodu kontrolou dotýkat se kola!
Cíl V cíli teplý čaj a k tomu pravá hořická trubička skoro jako od babičky.

Mapy se v cíli odebírají až do času startu posledního závodníka. Následně budou k vyzvednutí v cíli, nebo po sbalení cíle v centru závodu.

Uzavření cíle 180 minut po posledním startujícím závodníkovi.

Upozornění!
  • Při tomto závodě platí úplný zákaz pohybu mimo cesty! Důvodem je, že část závodního prostoru se nachází v NPR Voděradské bučiny.
  • V mapě jsou vyznačeny fialovou přerušovanou čárou cesty, které jsou v terénu  díky spadanému listí hůře viditelné. Tyto cesty budou vyznačeny červenobílým „mlíkem“.
  • Dále platí zákaz vjezdu do zakázaných prostorů (červené šrafy) a zákaz jízdy (pohybu) po zakázaných cestách (červená „zmije“).
  • Vzhledem k vichřici, která se přes závodní prostor minulou neděli přehnala, počítejte s možnými neaktualizovanými překážkami (spadlými stromy) v lese. Při jízdě se dostatečně věnujte řízení, do cesty mohou zasahovat zlomené větve či stromy.
  • Buďte obezřetní! Účast v závodě je na vlastní nebezpečí.
  • Závodním prostorem prochází pozemní komunikace 3. třídy, kterou budou kategorie Muži a Ženy přejíždět nebo ji využijí k postupu. Při křížení nebo vjíždění na komunikaci dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte dopravní předpisy!
  • Ve stejném čase a lese startuje běžecký závod (z Černých Voděrad) a díky spolupráci organizátorů obou závodů by se běžci a bajkeři neměli na tratích potkat. Pro případ, že by teoretické odhady selhaly, prosíme o vzájemnou ohleduplnost.
  • Aby toho nebylo málo, v sobotu 4.11. proběhne výlov Vyžlovského rybníka. Má to své nevýhody (část lesa, kudy bude odvážet traktor s vlekem kapry, nemáme k dispozici, a na jedné křižovatce ho můžete potkat), ale i výhody, minimálně jeden kapřík se ocitne mezi cenami pro závodníky.
  • Závory na lesních cestách nebudou otevřeny! Všechny je možné na kole objet.  Pro ponechání uzavřených závor jsem se rozhodli z důvodu ochrany závodního prostoru před potenciálními motoristy, kteří přijedou na výlov rybníka.
  • Všichni závodníci jsou povinni mít při závodě na hlavě řádně upevněnou cyklistickou přilbu!

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům lesa. Kromě běžných turistů a domorodců na procházkách očekávejte v blízkosti rybníků návštěvníky a pozorovatele výlovu.

Časový limit 180 minut (kromě dětské tratě)
Dětský závod V rámci Maudicupu se uskuteční opět závod pro nejmenší závodníky. Start intervalový, trať vyznačená fáborky, mechanické ražení kleštěmi. Závod proběhne na kraji závodního prostoru ostatních kategorií, bude použit výřez mapy s příslušnou částí závodního prostoru. Přesun dětských závodníků na start a zpět proběhne hromadně pod dozorem pořadatelů, případně za doprovodu rodičů. Sraz závodníků v centru přibližně v 11:30.
Přihlašování stejným způsobem jako u ostatních kategorií. Děti přihlášené až na místě budou startovat na konci startovního pořadí. Startovné pro přihlášené děti na místě se nenavyšuje.
Výsledky Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné výsledky pak budou zveřejněny na webu závodu.
Mytí kol, WC Mytí kol v centru – lavory a smetáčky, prosíme šetřit vodou

WC v centru – restaurace a toitoi za restaurací

První pomoc V centru závodu vás ošetří zdravotnice, v terénu při závažných zraněních volejte rovnou záchranku.
Stravování Rezervované obědy platí závodníci přímo obsluze restaurace.

Na místě lze dále vybírat z nabídky občerstvení restaurace.

Ubytování Pořadatel ubytování nezajišťuje. V případě zájmu se můžete individuálně obrátit na provozovatele Master Horse Clubu http://www.masterhorseclub.cz/ubytovani. Pro účastníky závodu nabízí o tomto víkendu zvýhodněnou cenu.
Dětská školka Hlídání dětí bude zajištěno v centru závodu. Minimální věk dětí do školky je 1 rok. Prosíme, odkládejte děti do školky pouze po dobu vašeho závodu.
Vyhlášení vítězů Vyhlášení výsledků bude v cca 15 hodin v centru závodu.

Díky štědrým sponzorům bude v každé kategorii oceněno šest nejlepších. V kategorii D budou vyhlášeni zvlášť kluci a zvlášť holky, v kategorii P oceníme zvlášť mládež do 15 let a u žen a mužů oceníme první tři 40+.

Pro medailisty jsou připraveny hodnotné ceny, pokud si je vyzvednou osobně, jinak propadají do tomboly. Pro všechny startující (přítomné v době tomboly) bude šance na pěkné ceny!!!

Půjčovna mapníků
Na místě bude možné za poplatek zapůjčení mapníků Autopilot. Doporučujeme rezervaci předem – více informací a kontakt na www.mapholders.cz.
Předpis Závodí se dle platných pravidel MTBO: https://www.mtbo.cz/dokumenty/Pravidla_MTBO.pdf
Protesty Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
Funkcionáři závodu ředitel závodu:                 Michal Švarcbach

hlavní rozhodčí:              Aleš Bitter

stavitel tratí:                    Jarka Švarcbachová

jury:                                   bude vyvěšeno v centru

Další informace
web: http://www.maudicup.cz
facebook: https://www.facebook.com/events/2037683906517903/tel.: 739 540 739 – Michal Švarcbach(když se nedovoláte řediteli… tel.: 777 116 129 Jarka)
Pořadatelé děkují firmám MAUDI, ICNET, CykloSPORT ORG Říčany, Autopilot, Bohemia Cosmetics, Puzzleshop, Pneu-center Tomic, Polar, MalyCyklista.cz, Cleverity a Sporticus a za podporu a partnerství při pořádání závodu.